Vergaderingen
Verslagen
Agenda’s ALV 27 oktober 2021 ALV 27 oktober 2021 ALV 27 oktober 2021 ALV 27 oktober 2021
Evert
ALV 14 september 2022 ALV 14 september 2022 Bijz. ALV 2022 Bijz. ALV 2022
Beide verslagen zijn voor accoord gegeven op de ALV 14 september 2022.