R A S R A S
Namens de Rolder Activiteiten Stichting (RAS) wil ik jullie aandacht vragen voor bijgevoegde informatie. Het betreft onze jaarplanning voor 2022 (onder voorbehoud uiteraard) en een oproep voor vrijwilligers. De RAS bestaat sinds 2007. De RAS organiseert en ondersteunt activiteiten en evenementen in Rolde ter bevordering van de leefbaarheid en sociale ontmoeting. Zij doet dit voor de inwoners van Rolde e.o. De stichting bestaat uit een actieve groep bestuurs- en commissieleden, waarbij zij wordt geholpen door een enthousiaste groep vrijwilligers en sponsoren. Via Social media, onze internetsite en huis-aan-huisbladen proberen we op regelmatige basis zoveel mogelijk mensen kennis te laten nemen van de activiteiten die georganiseerd worden. Echter niet iedereen heeft toegang tot social media en/of ontvangt de huis-aan-huisbladen. We krijgen dan dus toch nog vrij regelmatig de boodschap dat men niet wist over een evenement dat georganiseerd werd en dat is jammer. We zijn er namelijk voor iedereen en proberen ook zoveel mogelijk mensen te bereiken. We proberen daarom ook via andere kanalen de inwoners van Rolde e.o. te bereiken, vandaar dat wij bij jullie terecht komen. Wellicht dat jullie onze jaarkalender (en evt. de oproep voor vrijwilligers) willen delen met jullie leden van de buurtvereniging? We streven er daarnaast naar voortaan 1x per kwartaal een nieuwsbrief uit te gaan brengen die we jullie dan wellicht ook mogen doen toekomen? Mochten jullie dit niet op prijs stellen, laat het mij dan vooral weten. Dan zal ik de maillijst aanpassen. Mochten jullie en/of jullie leden van de buurtvereniging meer informatie willen over de RAS, dan is dat ondermeer te vinden via www.ras-rolde.nl. Met vriendelijke groet, Karin Reinders secretariaat Rolder Activiteiten Stichting