Oprichting

Midden in de coronatijd is de buurtvereniging voor de wijk Nooitgedacht opgericht. Uiteraard geen makkelijke tijd. Frans Mulder en Anja van Weezel waren de drijvende kracht achter de vereniging in deze opstart fase. Zij hebben veel energie gestoken in het creëren van de randvoorwaarden voor de vereniging. Ook hebben zij de eerste contacten met de Trans gelegd. Helaas liet de gezondheid van Frans het niet toe om verder te gaan in een bestuursfunctie. Op de ALV van 2022 is Frans dan ook teruggetreden als voorzitter.

Het stokje is in 2022 overgenomen door een nieuw bestuur. Sinds april 2024 het bestuur uitgebreid en zijn de functies opnieuw verdeeld zie onder hoofdmenu bestuur.

Geschiedenis van het dorp Nooitgedacht

Oudste bewoning van het dorp is door vestiging van 2 broeders die in een oude boerderij de zorg op zich namen voor mensen met een fysieke of geestelijke handicap. Deze bewoning is nog steeds zichtbaar doordat de woon/zorg groepen van de Trans door het hele dorp verweven zijn. Begin van deze eeuw is de N33 verbreed en om de dorpskern van Rolde heen gelegd. Hierdoor kwam er een streep door de uitbreidingsplannen van Rolde aan de oostzijde.

Als compensatie voor deze uitbreiding kreeg de gemeente de ruimte om de ontwikkeling van het gebied Nooitgedacht op het terrein van de Trans vorm te geven. Dit betekende een grote herstructurering. Veel oud vastgoed van de Trans is gesloopt om ruimte te maken voor huizen. Inmiddels is worden de laatste huizen (af)gebouwd en zijn nagenoeg alle kavels verkocht. Inmiddels zijn er zo’n 225 woningen in Nooitgedacht en wonen er ongeveer 160 clienten van de Trans verspreid door het dorp in woongroepen.

Rest nog 1 ontwikkelingsgebied waar de gemeente inmiddels een plan gestart: “Wonen aan de Es”. Gelegen tussen het plangebied aan de zuidzijde en de weg Rolde-Borger aan de noordzijde. Er wordt rekening gehouden met ongeveer 50 woningen die hier nog gebouwd kunnen worden. Dit wordt ontwikkeld door INBO Architecten uit Heerenveen.

Een groene wijk

De bedoeling is dat Nooitgedacht een groene wijk is op twee manieren. De eerste manier is natuurlijk groen! De opzet is ruim en er is veel openbaar groen in Nooitgedacht. Ook staan er volwassen bomen in de wijk. De bewoners maken zich hier ook hard voor. Dit komt onder andere tot uiting in de werkgroep Groen verband welke samen met de buurtvereniging activiteiten rondom ecologisch beheer en groene activiteiten organiseert!

De andere manier is dat veel woningen duurzaam zijn doordat ze 0-op-de-meter zijn. Dit houdt in dat de meeste woningen voorzien zijn van zonnepanelen en goede isolatie, wat in combinatie met een warmtepomp mogelijk maakt dat er energieneutraal gewoond kan worden.